Milieuaspecten

Relevante milieuaspecten

De gezondheid van mensen kan beïnvloed worden door verschillende milieuaspecten:

 • geluid
 • geur
 • lucht
 • externe veiligheid
 • ruimtegebruik, inrichting en barrière werking
 • straling en elektromagnetische velden
 • bodemverontreiniging
 • waterkwaliteit
 • waterveiligheid
 • klimaat (hittestress)
 • sociale aspecten

Gezondheid kan positief worden beïnvloed door in de ruimtelijke ordening aandacht te besteden aan:

 • bevorderen van bewegen, lopen en fietsen
 • natuur en groenruimte voor recreatie en sport
 • stilte en rust